Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä
Iseeviot Oy, (y-tunnus: 2694167-7)


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Laura Pyökäri
Piispanpelto 9/20
20540 Turku

3. Rekisterin nimi
Jussipaita rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:


-Yhteystiedot
-Ilmoitustiedot
-Tunnistautumis-, ja käyttötiedot
-Asiakkuuteen liittyvät tiedot
-Palveluun liittyvä viestintä
-Sekä muut käyttäjän tilaus- tai uutiskirjeesen antamat tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus, jos tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:


Iseeviot Oy (y-tunnus: 2694167-7)
Piispanpelto 9/20
20540 Turku